Wuznam staršich při dwu- a wjacerěčnym kubłanju

  

staršiski wječor

 

z prof. Oliverom Meyerom

 

 

pjatk, dnja 20. oktobra 2017,

 

18:00 hodź.

 

we wjacezaměrowej hali Jednota

                                                                                    w Chrósćicach

 

Staršiski wječor wotměje so w němskej rěči.

 

W šuli přiswojeja a pohłubša šulerjo powšitkownu a fachowu wědu kaž tež dźěłowe metody a wuknjenske strategije. Woni nawuknu nowe fakty a zwjazaja je ze swojej předwědu. Tak wuwiwaja mnohostronske kompetency. Cyłkowny wuknjenski proces wobwliwuje so přez mnohe faktory.

 

Starši hraja při tym wosebitu rólu, hižo jeničce ze swojim zajimom, kotryž swojemu dźěsću při wuknjenju w šuli a zwonka njeje pokazuja.

 

Lubi starši,

  

prof. Meyer rěči k tutej temje a wotmołwi na Waše prašenja. Wón da Wam pokiwy, kak móžeće wuknjenje Wašich dźěći zaměrnje spěchować, cyle powšitkownje kaž tež specielnje hladajo na bilingualnu wučbu w šuli.

 

 

Prof. Oliver Meyer

je profesor za jendźelsku didaktiku na Johannesa Gutenbergowej uniwersiće w Mainzu.                                   Wón je wukubłany wučer za geografiju a jendźelšćinu z mnoholětnymi nazhonjenjemi w bilingualnej fachowej wučbje.                                                                                                                                                                    

W zašłych lětach nawjedowaše wobšěrny mjezynarodny slědźerski projekt k temje:                               Pohłubšene wuknjenje rěčne a předmjetowe hranicy přesahujo.                                                                   Swoje nazhonjenja posrědkuje we wučerskim wukubłanju a na mjezynarodnych konferencach.