Wotběh

08:00 hodź. - přijězd

 

09:00 hodź. - witanje / přednoškaj

 

prof. Josef Leisen, Koblenz

Za rěč sensibelna wučba - što drje to je?

 

Kristian Raum, Drježdźany

Korjenje w domiznje, křidła za swět - impulsy za bilinguialnu wučbu 

 

11:30 hodź. - wobjedowa přestawka

 

12:30 hodź. - dźěłarnički z kofejowej přestawku wokoło 14:00 hodź.

 

Wuknjenski wobłuk rěčeć a připosłuchać efektiwnje planować

Daniela Knoblichowa

 

Na kompetency orientowane a diferencowane wuwučowanje w zakładnej šuli*

Silke Huge a Antje Meißner

 

Bilingualnu wučbu organizować a wuhotować (předmjet stawizny)

Diana Šołćina a Kristian Raum

 

Serbsce online

Manuela Smolina a Jadwiga Dyrlichowa

 

Mylenja rěčneho wuwića a jich wuskutki na přiswojenje pisomneje rěče w dwurěčnej wokolinje

Wanda Wokowa

 

Wo matematice rěčeć?

Bärbel Czornack-Menzzer

 

Rěčna hodźina za staršich ke konceptej 2plus

Bosćij Handrik

 

16:00 hodź. - zakónčenje w forumje

 

16:30 hodź. - wotjězd