5. fachowy dźeń 2plus

 

 7. nowembra 2020

 

08:00 - 15:00 hodź.

w "Jednoće"

w Chrósćicach

 

 foto: shutterstock.com


Aktualneje strowotneje situacije dla so po dorěčenju ze Sakskim statnym ministerstwom za kultus 5. fachowy dźeń 2plus do lěta 2021 přesunje.

Nowy termin so sčasom wozjewi.

 

Multiprofesionalne zhomadne dźěło na inkluziwnej šuli

 

Fachowy dźeń 2plus wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Krajny zarjad za šulu a kubłanje, wotnožka Budyšin, w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.


4. fachowy dźeń 2plus 2019


3. fachowy dźeń 2plus 2018


produkt dźěłarnički „Explainity“ na 3. fachowym dnju 2plus


2. fachowy dźeń 2plus 2017


1. fachowy dźeń 2plus 2016


 

 

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.